ASIANTUNTIJATYÖ JA TIEDEKASVATUS

Luomus tuo luonnontieteellisen tutkimustiedon ihmisten saataville ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Monipuolinen tiede- ja ympäristökasvatustyö sekä asiantuntijatehtävät ovat olennainen osa Luomuksen toimintaa. Kannustamme elinikäiseen oppimiseen.

Luomus saattaa luonnontieteellisen tutkimustiedon yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä ihmisten saataville. Luonnontieteellinen museo ja kasvitieteelliset puutarhat ovat Suomen suosituimpia yleisökohteita. Luomus vastaa myös eliölajien suojeluun, seurantaan ja tiedonhallintaan liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä toimii CITES-sopimuksen tieteellisenä viranomaisena.

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN NÄYTEIKKUNA

Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi yliopistojen perustehtäviin kuuluu yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Kansalliskokoelmien näytteillepano on Luomuksen kolmas lain määräämä tehtävä.

Monipuolinen ympäristökasvatustyö ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen ovat olennainen osa Luomuksen toimintaa. Luomuksen yleisökohteet – Luonnontieteellinen museo sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat – ovat merkittäviä luonnontieteellisen tutkimuksen näyteikkunoita. Luomus tarjoaa kävijöilleen tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luontotietoa ja esittelee ajankohtaisia tutkimustuloksia. Näyttelyihin perustuvien opastusten, monimuotoisten tapahtumien sekä yleistajuisten julkaisujen avulla Luomus juurruttaa luonnontieteellistä tietoa yhteiskuntaan.

Lue myös