ASIANTUNTIJATYÖ

Luomus on kansallinen ja kansainvälinen tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio. Luomus tuottaa valtionhallinnolle tietoa erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten Suomen lajistosta ja lajien uhanalaisuudesta. Luomus edistää avointa tiedettä asiantuntijatyössään. Vuosina 2019–2020 Luomuksen asiantuntijat osallistuivat muun muassa 15 eliötyöryhmän, Suomen luontopaneelin, kansallisen biodiversiteetin seurantaryhmän, luonnonsuojelulakia uudistavan työryhmän, Helmi-elinympäristöohjelman, vieraslajien torjuntaan liittyvien ja kansallista pölyttäjästrategiaa valmistelevien työryhmien toimintaan. Lisäksi Luomus on osallistunut lukuisten luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen liittyvien sekä alan tiedonjaon periaatteita ja järjestelmiä kehittävien hanketyöryhmien ja ohjausryhmien toimintaan.

Luomuksen henkilökunta osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Paitsi esiintymällä mediassa tai keskustelemalla suoraan eri toimijoiden kanssa, asiantuntijat tukevat viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen työtä moninaisissa työryhmissä.

Edellä mainittujen asiantuntijatöiden lisäksi Luomus tuottaa yleistajuisia julkaisuja, joiden avulla tutkimuksella saavutettua asiantuntemusta saadaan yhteiskunnan käyttöön. Yleistajuisten julkaisujen määrät vuosina 2014–2020 on esitetty taulukossa 15.

Tietoja Luomuksen henkilöstön kaikista julkaisuista voi selata Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmässä.

Tutkimuksella saavutettua asiantuntemusta saadaan yhteiskunnan käyttöön yleistajuisten ja ammatillisten julkaisujen avulla.
Kuva: Essi Huotari/Luomus

Lue myös