HENKILÖSTÖ

Luomus on noin 150 ihmisen työyhteisö. Työsuhteisen henkilöstön lisäksi Luomuksessa työskentelee lukuisia vierailevia tutkijoita. Henkilöstöstä noin 30 % on opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Yliopiston ydintehtävien, tutkimuksen ja opetuksen, lisäksi Luomuksen toiminta painottuu tutkimusinfrastruktuurien, tieteellisten kansalliskokoelmien, pitkäaikaisseurantojen, Suomen lajitietokeskuksen ja ajoituslaboratorion ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tiede- ja ympäristökasvatukseen. Tämän vuoksi Luomuksen henkilöstörakenne poikkeaa yliopiston tiedekunnista, mikä näkyy muun henkilöstön merkittävästi suurempana osuutena (ks. kuva alla).

Luomuksen henkilötyövuosien (htv) määrä kasvoi edeltävään kahden vuoden jaksoon verrattuna noin kymmenellä henkilötyövuodella 2019–2020, sillä henkilökuntaa voitiin palkata tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen täydentävän rahoituksen hankkeisiin. Tämä näkyy muun muassa tutkijatohtoreiden (opetus- ja tutkimushenkilökunta porras 2.) ja ICT-henkilöstön määrässä (Taulukko 1).

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Luomuksesta eläköityi 4 henkilöä vuonna 2019 ja vuonna 2020 vain 1 henkilö.

Lisäksi määräaikaisista työsuhteista vakinaistettiin 4 henkilöä vuonna 2019 ja 3 henkilöä vuonna 2020.

LUE MYÖS