TALOUSKATSAUS

Luomus saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) – osittain Helsingin yliopiston osuudesta yliopistojen rahoituskehyksestä ja osittain kohdistettuna suoraan valtakunnallisiin tehtäviin. Lisäksi osa perustoiminnan kuluista katetaan yleisötoiminnan tuotoilla (erityisesti pääsylipputulot) sekä hankerahoitusten yleiskustannustuotoista.

Valtakunnallisiin tehtäviin kohdennettua rahoitusta on toistuvasti leikattu. Kaudella 2013–2016 se oli 2,8 miljoonaa euroa vuodessa, ja päättyvällä kaudella 2017–2020 se on ollut 2,4 miljoonaa. Kaudelle 2021–2024 on myönnetty enää 2,2 miljoonaa euroa per vuosi. Lisäksi yliopistojen kokonaisrahoitusta leikattiin vuonna 2015 ja Helsingin yliopiston vähentyneen rahoituksen vuoksi yliopisto joutui supistamaan myös Luomuksen rahoitusta 20 % vuosina 2016–2019. Tilojen käytön tehokkuutta on kehitetty jatkuvasti ja tiloista on pystytty myös luopumaan. Tästä huolimatta vuokrien jatkuva nousu vaikeuttaa tilaa vaativan tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämistä.

Koronaepidemia aiheutti Luomukselle merkittävät taloudelliset tappiot vuonna 2020, kun yleisökohteita jouduttiin pitämään suljettuina ja kävijämääriä rajoittamaan. Verrattuna vuoden 2019 yleisötoiminnan tuottoihin tappiot vuonna 2020 olivat 670 000 euroa.

Täydentävän rahoituksen avulla Luomus on pystynyt kompensoimaan hieman rahoitusleikkauksia. Vuonna 2019 siinä onnistuttiin ennätyksellisen hyvin ja vuonna 2020 Suomen Akatemian rahoitusta saatiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Tarkempia tietoja Luomuksen tuloista, menoista ja täydentävästä rahoituksesta löytyy taulukoista 2–4.

Kuva: Photo (c) Prohelsinki.fi //74photography

LUE MYÖS