DIGITOINNIN EDISTYMINEN

Kun digitoitujen kokoelmanäytteiden kuvat ja keräystiedot siirretään verkkoon, tutkijat ympäri maailmaa pääsevät helposti tutustumaan Luomuksen kokoelmiin. Digitoiminen mahdollistaa paitsi helpon ja avoimen tiedon saatavuuden myös jatkuvasti kasvavan tietomäärän paremman hallinnan ja analysoinnin.

Digitalisaatio on ollut merkittävässä roolissa Luomuksessa viime vuosina ja Luomuksella on keskeinen rooli digitalisaation kehittäjänä Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien verkostossa. Digitalisaatio tarkoittaa kokoelmien digitoinnin lisäksi tietojärjestelmien kehittämistä sekä digitaalisten työskentelymenetelmien opettelemista.

Luomuksen digitointinopeus on pysynyt korkeana. Vuosittain Luomus digitoi noin 350 000 näytettä (Taulukko 9). Tarkoituksena on kolminkertaistaa digitointinopeus seuraavan neljän vuoden aikana, jotta kaikki kokoelmat olisivat tavoitteen mukaisesti saatavina digitaalisina verkossa vuonna 2035. Vuonna 2020 digitointia jouduttiin kuitenkin rajoittamaan koronaepidemian pahimmassa vaiheessa. Lisäksi kasvien digitointilinjastolle osui teknisiä haasteita. Kun massadigitoinnin linjastoilla oli vaikeuksia, onnistuttiin samaan aikaan kuitenkin yksittäin digitoimaan ennätyksellisiä määriä näytteitä. Vuonna 2019 työpisteillä digitoitiin 130 000 näytettä ja 2020 yhteensä 160 000 näytettä.

Lue myös