LUOMUS

Luomus on luonnon tutkija. Vaalimme ja tutkimme luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia. Avaamme tiedettä yleisölle. Teemme työtä luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme noin 150-henkinen työyhteisö ja osa Helsingin yliopistoa.

MITÄ LUOMUS TEKEE JA MISTÄ MEIDÄT TUNNETAAN

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Suomen suurin biodiversiteettialan tutkimusinfrastruktuuri. Luomus säilyttää ja kartuttaa luontoon liittyviä kansalliskokoelmia sekä tarjoaa niitä tutkimusaineistoksi, toteuttaa tiede- ja ympäristökasvatusta ja toimii asiantuntijana luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Luomus on kehittynyt perinteisestä museosta moderniksi ja tuotteliaaksi tutkimus- ja tiedekasvatusorganisaatioksi.

Luomuksen kokoelmat kuuluvat maailman 50 merkittävimmän luonnontieteellisen kokoelman joukkoon. Helsingin yliopiston erillislaitos Luomus on vahvasti verkostoitunut kansainvälisesti, ja on kansalaistieteen edelläkävijä. Luomuksen Luonnontieteellinen museo ja kasvitieteelliset puutarhat ovat maan suosituimpia yleisökohteita.

Luomuksen ydintehtävät perustuvat yliopistolakiin:

  1. luonnontieteellisten kansalliskokoelmien vaaliminen
  2. kokoelmiin perustuva tutkimus ja opetus
  3. kokoelmien esitteleminen yleisölle osana tiede- ja ympäristökasvatusta ja muut asiantuntijatehtävät yhteiskunnassa

Kokoelmat, lajien pitkäaikaisseurannat ja niihin liittyvä asiantuntemus edistävät ympäristön- ja ilmastonsuojelua sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

LUE MYÖS