ORGANISAATIO

Luomuksessa on neljä yksikköä, biodiversiteetti-informatiikan, eläintieteen, kasvitieteen ja luonnontieteiden yksiköt. Ne vastaavat tutkimusinfrastruktuurien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tutkimuksesta ja opetuksesta. Jokaisella yksiköllä on johtajansa ja he kuuluvat koko laitoksen johtajan vetämään johtoryhmään. Lisäksi Luomuksen johtaja vastaa yleisötoiminnasta, jonka operatiivisesta puolesta vastaa yleisötoiminnan päällikkö. Yksiköissä toiminta on jaettu tiimien vastuulle.

Luomuksen johtaja raportoi Helsingin yliopiston rehtorille. Johtajan ja johtoryhmän tukena Luomuksen toimintaa linjaa rehtorin asettama 7–10 jäseninen johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Johdon tukena on myös kolme temaattista ohjausryhmää, joissa eri tiimeistä kootut asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät toimintoja yli yksikkörajojen. Ohjausryhmien tehtäväkentät ovat kokoelmatyö, tutkimus ja opetus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Hallinto- ja viestintäpalveluja Luomus saa Helsingin yliopiston keskitetyistä Yliopistopalveluista.

LUE MYÖS