KOKOELMAT JA TIETOAINEISTOT

KOKOELMAT JA TIETOAINEISTOT

Luomuksen ylläpitämät luonnontieteelliset kokoelmat ja tietoaineistot ovat luonnon muisti – menneen ja tulevan ymmärtämisen perusta sekä meille että tuleville sukupolville. Kattavat kokoelmat on kerätty yli 300 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen sekä lajikadon aikakautena ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

Luomus vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja ylläpitämisestä Suomessa. Luomuksen kokoelmissa on yli 13 miljoonaa eläin-, kasvi-, sieni, kivi- ja fossiilinäytettä. Luomuksen kokoelmia ja tietoaineistoja hyödyntävät tutkijat ympäri maailman.

Digitalisaation myötä näytteiden tiedot luetteloidaan ja siirretään kokoelmatietokantaan. Digitoituja kokoelmia voi selata Luomuksen koordinoiman Suomen Lajitietokeskuksen kautta (Laji.fi). Tietokanta tarjoaa ilmastonmuutoksen sekä lajikadon tutkijoille suoran näkymän eri lajien määriin ja elinalueisiin satojen vuosien aikana.

KOKOELMISSA KAIKKI ELIÖRYHMÄT

Luomuksen kokoelmat ovat ainutlaatuiset niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ne kattavat yli puolet kaikista Suomen luonnontieteellisistä kokoelmista. Kokoelmissa on edustettuina maailmanlaajuisesti useat alueet ja niissä painottuvat Suomi ja muut pohjoisen viileät alueet. Kokoelmat ovat korvaamaton aineisto ja perusta tutkimustyölle. Biologiset kokoelmat kattavat kaikki eliöryhmät. Niistä kansainvälisesti merkittävimmät ovat sieni-, sammal-, ja hyönteiskokoelmat. Geologisista kokoelmista merkittävimmät ovat meteoriitti- ja Etelämanner-kokoelmat, kun taas paleontologisista kokoelmista Itämeren fossiilit ja von Nordmannin luolakarhukokoelma.

GENOMINÄYTEKOKOELMA

Luomukseen on perustettu 2019 kansallinen genominäytekokoelma, jossa oli vuoden 2020 lopussa 7 950 näytettä (4 805 kudosnäytettä ja 3 145 DNA-näytettä). Kudosnäytteitä on kerätty Luomukseen toimitetuista selkärankaisista eläimistä noin kymmenen vuoden ajan. Tieteellisistä näytteistä eristettyä DNA:ta on säilötty päättyneiden tutkimushankkeiden jälkeen, ja jonkin verran DNA-eristyksiä on tehty erikseen keskeisten eliöryhmien, kuten pölyttäjähyönteisten perimän taltioimiseksi. HiLife-infrastruktuurirahoituksen avulla toiminta on organisoitu genominäytekokoelmaksi. Näytteet ovat selattavissa ja lainattavissa tieteellistä tutkimusta varten Suomen Lajitietokeskuksen kautta. Osana tärkeää työtä Luomus on liittynyt myös osaksi globaalia genominäytekokoelmien verkostoa (Global Genome Biodiversity Network) ja seuraa kokoelmien kehitystyössä kansainvälisiä käytäntöjä ja standardeja.

PITKIÄ AIKASARJOJA

Tieteellisten kokoelmien lisäksi Luomus koordinoi ja säilyttää pitkäaikaisseurantoja ja kansallisia kartoituksia, kuten lintujen rengastuksesta tai kasvien levinneisyydestä kertovia materiaaleja. Havaintoaineistoista keskeisimmät ovat kansainvälisesti ainutlaatuiset, vuosikymmeniä jatkuneet linnustonseurannan aikasarjat ja rengastusrekisteri sekä Suomen putkilokasvien levinneisyystietokanta.

Lue myös