LAJITIETOKESKUKSEN KEHITYSTYÖ

Suomen Lajitietokeskus on Luomuksen digitalisaation lippulaivahanke. Lajitietokeskus edistää avointa tiedettä. Lajitietokeskuksen portaalissa, osoitteessa Laji.fi, kuka tahansa voi hakea kaikkea sitä tietoa, jota suomalaisista lajeista on digitaalisesti saatavilla, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistaan. Lajitietokeskus toimii avoimen tiedon alustana, joka yhdistää kansalaistiedettä, akateemista tutkimusta, hallintoa, opetusta ja yrityksiä.

Lajitietokeskus perustettiin vuonna 2012 ja avattiin virallisesti vuonna 2015. Vuosi 2017 oli Laji.fi-portaalin ensimmäinen täysi toimintavuosi. Palvelu on ollut vuosi vuodelta yhä suositumpi.

TIETOA AVOIMESTI SAATAVILLE

Keväällä 2020 Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus allekirjoittivat Luomuksen kanssa sopimuksen tuottamansa ja ylläpitämänsä tiedon jakamisesta yhden portaalin kautta. Luomus koordinoi tämän kansallisen tietopalvelun rakentamista, ja siihen osallistuvat monet muut yliopistot, tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt ja asiantuntijat. Yli sektorirajojen solmittu sopimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Suomi on näin ollen edelläkävijä tiedon avoimessa jakamisessa. Digitaalinen tiedonjako yhden palvelun kautta tehostaa tiedon yhteiskäyttöä. Siitä on apua esimerkiksi maankäytön ja suojelualueiden suunnittelussa sekä päätöksenteossa. 

HAVAINTOMÄÄRIEN KASVU KIIHTYY

Havaintoja karttuu ammattilaisten tuottamista aineistoista luonnontieteellisissä museoista sekä ympäristö- ja luonnonvarahallinnosta. Lajitietokeskuksen kautta jaetaan Luomuksen ja muiden luonnontieteellisten kokoelmien digitoimat aineistot. Vuonna 2020 Lajitietokeskus täydentyi merkittävillä aineistoilla, kun ympäristöhallinnon LajiGIS-järjestelmän aineistoja – yhteensä yli miljoona havaintoa – jaettiin Laji.fi-portaaliin. Ammattimaisia aineistoja kertyy myös eliöryhmien asiantuntijoiden kirjaamista havainnoista. Esimerkiksi pistiäistyöryhmän ja kaksisiipisryhmän havainnot kirjataan Lajitetokeskusken järjestelmän kautta.

Havaintoja kertyy ammattimaisen toiminnan lisäksi kansalaistieteen avulla. Keväällä 2020 Laji.fi aloitti yhteistyön iNaturalist-havaintopalvelun kanssa ja lanseerasi iNaturalist Suomi -sovelluksen. iNaturalist-palvelussa toiset käyttäjät ja tekoäly auttavat tunnistamaan luontohavaintoja. Palveluun kirjatut havainnot hyödyttävät suomalaisen luonnon tuntemusta ja tutkimusta, sillä ne tallentuvat samalla Suomen Lajitietokeskukseen. Palvelun käyttöönoton jälkeen Laji.fi-portaaliin tallennetut havaintomäärät kasvoivat hurjaa vauhtia ja portaalissa oli havaintopisteitä vuoden 2020 loppuun mennessä lähemmäs 40 miljoonaa.

Lue myös