KANSAINVÄLINEN VERKOSTOITUMINEN

Luomus on aktiivinen jäsen useissa kansainvälisissä alan verkostoissa. Luomus edustaa Suomea globaalissa Global Biodiversity Information Facility (GBIF) -verkostossa ja on Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien verkoston (Consortium of European Taxonomic Facilities CETAF) jäsen. Johtaja Leif Schulman toimi CETAFin hallituksen puheenjohtajana 16.5.2019–31.12.2020.

Vuonna 2018 eurooppalaisten kokoelmien konsortio Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) valittiin EU:n tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Luomus johtaa Suomen kansallista DiSSCo-konsortiota. 20 maan ja yli 120 kokoelman konsortio järjesti ensimmäisen yleiskokouksensa helmikuussa 2020 Helsingissä Luomuksen isännöimänä. Kokous valitsi Luomuksen eläintieteen yksikön johtajan Aino Juslénin yleiskokouksen varapuheenjohtajaksi.

DiSSCoa kehitetään useiden EU-hankkeiden avulla, joihin Luomus osallistuu merkittävällä panoksella. Luomus koordinoi vuosina 2018–2020 ICEDIG-hanketta, jossa kehitettiin kokoelmien eurooppalaisen verkoston teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia toimintatapoja DiSSCo-verkoston tueksi. Vuonna 2019 Luomus valittiin korkeiden laatukriteerien perusteella osaksi Synthesys-verkostoa, joka mm. kehittää kokoelmayksiköiden virtuaalisia palveluja ja tarjoaa kansainvälisille tutkijoille EU-rahoituksen avulla mahdollisuuden vierailla kokoelmissamme. DiSSCo Prepare -hanke valmistelee ja kehittää tutkimusinfrastruktuuria kohti pysyvää organisaatiota.

Kuva: DiSSCo-esittelyvideo/Dutch Picture Industry

Lue myös