JOHTOKUNTA

Luomuksella on Helsingin yliopiston rehtorin asettama johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Vuoden 2017 alusta voimaan astuneen uuden johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu 7−10 jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Rehtori määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Nykyinen johtokunta on valittu 1.4.2018.

Johtokunnan jäsenistä enintään kuusi edustaa Helsingin yliopistoa. Näistä yksi valitaan Luomuksen henkilökunnan keskuudesta. Enintään kolme jäsentä edustaa Luomuksen yhteistyötahoja. Lisäksi johtokunnassa on yksi opiskelijajäsen, jonka valitsee Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY). Opiskelijajäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Johtokunnan tehtävät ovat:

 • käsitellä keskusmuseon toimeenpanosuunnitelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja budjetti
 • käsitellä laitoksen opetusohjelma
 • tehdä rehtorille esitys keskusmuseon johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi
 • päättää keskusmuseon sisäisestä rakenteesta
 • asettaa keskusmuseon kokoelmaohjausryhmä sekä tutkimus- ja opetusohjausryhmä
 • ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan.

Kuva: Jarkko Peltoniemi/Laji.fi

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon johtokunta 2019–2020:

 • Puheenjohtaja:
  • dekaani, professori Jaakko Kangasjärvi BYTDK (professori Atte Korhola BYTDK)
 • Luomuksen henkilöstön edustaja:
  • (laatukoordinaattori Antto Pesonen / tietotekniikkapäällikkö Dare Talvitie)
  • palveluesimies Laura Sandholm / suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff
 • Tiedekuntien edustajat:
  • MMTDK – yliopistonlehtori Helena Korpelainen (professori Kaarina Sivonen)
  • MLTDK – professori Tuuli Toivonen (professori Mikael Fortelius)
  • HiLIFE – akatemiaprofessori Jukka Jernvall (tutkimusjohtaja Petri Auvinen)
  • BYTDK – dosentti Sirkku Manninen (professori Kurt Fagerstedt)
 • Yhteistyötahojen edustajat:
  • Museot – professori Ilari Sääksjärvi (TY) (professori Jouni Aspi, (OY)
  • YM – luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen (kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE)
  • MMM – neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti (päällikkö Tuula Kurikka, MH)
 • Opiskelijajäsen:
  • (HYY – fil. yo Mikko Jalo / fil. yo Tero Poutala)
  • HYY – fil. yo Arttu Soukainen / FM Niko Johansson

LUE MYÖS