KÄYTTÖ- JA LAINAUSAKTIIVISUUS

Kokoelmanäytteiden lainaaminen mahdollistaa sen, että tutkijat voivat tutkia koko maailman kokoelmavarantoja omissa koti-instituuteissaan.

MITÄ LAINATAAN JA KUINKA PALJON?

Vuosina 2019–2020 Luomuksen kokoelmista lainattiin yhteensä 15 203 näytettä kotimaahan ja ulkomaille, yhteensä 219 erässä (Taulukko 7). Aikaisempien vuosien tapaan lainatuimpia olivat hyönteiskokoelmat, joista lainattiin näinä vuosina yhteensä noin 12 000 näytettä.

VIRTUAALILAINAT

Kehittyneiden kuvaustekniikoiden ansiosta osa lainoista voidaan korvata virtuaalilainoilla (ks. Digitoinnin edistyminen). Niiden kirjaaminen kokoelmatietokantaan aloitettiin vuonna 2020. Virtuaalilaina tarkoittaa tutkijan pyynnöstä digitoituja (kuvannettuja) näytteitä tai sitä, että lainaajalle lähetetään kuvat ja tiedot jo digitoiduista näytteistä. Digitoinnin ansiosta arvokkaimpia ja harvinaisimpia näytteitä voidaan suojata kulumiselta. Virtuaalilainoina lähetettiin vuonna 2020 jäkäliä (14 näytettä, 4 lainaerää), selkärankaisia eläimiä (20 näytettä, 1 lainaerä), hyönteisiä (295 näytettä, 25 lainaerää) ja muita selkärangattomia eläimiä (1 näyte, 1 lainaerä).

VIERAILUJA KOKOELMIIN

Vaikka kokoelmanäytteitä digitoidaan ja lainataan, tutkijoita saapuu myös paikan päälle Luomukseen tutustumaan näytteisiin (Taulukko 8). Vuoden 2019 aikana Luomuksessa vieraili 60 ja vuonna 2020 yhteensä 26 ulkomaista tutkijavierasta. Tutkijavierailujen määrä kuvaa osaltaan kokoelmien käyttöaktiivisuutta. Vuonna 2020 koronaepidemia rajoitti matkustusmahdollisuuksia ulkomailta Suomeen, minkä vuoksi merkittävä osa vierailuista peruuntui.

Vuonna 2020 kirjattiin ensimmäiset virtuaalilainat. Kuva: Luomus/Laji.fi

Lue myös