TIETEELLISET JULKAISUT

Vuonna 2019 Luomuksen tutkijat julkaisivat 194 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja vuonna 2020 näitä julkaistiin 228. Vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on pysynyt korkealla sekä Luomuksessa kokonaisuutena että tutkimushenkilöstön työvuosia kohden laskettuna. (Taulukko 11).

Luomuksen merkittävän korkea julkaisumäärä opetus- ja tutkimushenkilökunnan henkilötyövuosien määrään nähden johtuu muun muassa siitä, että opetusta ja tutkimusta tukeva muu henkilökunta on pitkälle erikoistunutta ja aktiivisesti tutkimukseen osallistuvaa sekä siitä, että Luomuksen työyhteisöön kuuluu myös paljon apurahatutkijoita ja eläköityneitä luomuslaisia, jotka julkaisevat yhä. Yleistajuisten julkaisujen määrä on sen sijaan laskussa, sillä resursseja on tietoisesti siirretty tieteellisten julkaisujen valmisteluun.

Lue myös