LABORATORIOT

Luomus tuottaa tutkimushankkeiden yhteydessä omia laboratoriomäärityksiä tutkimuksen tueksi. Monipuoliset mittausmenetelmät auttavat näkemään menneen, nykyisyyden ja jopa tulevaisuuden numeroina ja sitä kautta tulkitsemaan niitä. Luomuksella on kaksi omaa laboratoriota: molekyylisystematiikan laboratorio eli DNA-laboratorio ja ajoituslaboratorio.

MOLEKYYLISYSTEMATIIKAN LABORATORIO (DNA-LABORATORIO)

Luomuksen Molekyylisystematiikan laboratorio eli DNA-laboratorio sijaitsee eläintieteen yksikön tiloissa. Se tarjoaa Luomuksen eläin- ja kasvitieteen yksiköiden tutkimusryhmille perusedellytykset molekyyligeneettisten menetelmien hyödyntämiseen tutkimuksissa. Museoiden toimialaan kuuluvat tutkimusaiheet liittyvät eläinten, kasvien tai sienten systematiikkaan, eliömaantieteeseen sekä luonnonsuojelu- ja evoluutiobiologiaan.

AJOITUSLABORATORIO

Luomuksen ajoituslaboratorio on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ajoitus- ja isotooppimenetelmien osaamiskeskus. Ajoitustiimi tuottaa radiohiiliajoituksia, luminesenssi-ajoituksia ja stabiili-isotooppitutkimuksia. Näiden tutkimusalojen kehittämisen ja opettamisen ohella ajoituslaboratorio ja siellä työskentelevä tiimi tarjoavat maksullisia määrityspalveluita.

Ajoitustiimi määrittää ikiä ja isotooppisuhteita ihmisperäisestä ja muun luonnon aineksesta, kuten mammutin luista, puiden vuosirenkaista, tiilistä, keramiikasta, simpukankuorista. Yksittäisistä määrityksistä edetään kohti laajempia määrityskokonaisuuksia, jolloin voimme saada tietoa menneistä ympäristönmuutoksista ja ihmisen toiminnasta. Esimerkiksi radiohiilipitoisuus voidaan mitata jopa 50 000 vuoden ikäisistä näytteistä.

YHTEISTYÖ

Yhteistyökumppanit mahdollistavat muualla sijaitsevien laboratoriolaitteistojen käyttämisen. Luomus tekee muun muassa geokemiallisten ja isotooppigeologisten määritysten osalta tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen (GML) ja Suomen isotooppigeologisen laboratorion (SIGL) ja yhteispohjoismaisen NORDSIM:n kanssa.

Lue myös