Tietojenkasittelytieteiden_Opiskelijat_tutustumassa_HangonLintuaseman_ohjelmistotuotantoon_2020_AleksiLehikoinen(oik)opastaa

Tietojenkasittelytieteiden opiskelijat tutustumassa Hangon lintuaseman ohjelmistotuotantoon. Luomuksen tutkija Aleksi Lehikoinen (oik) opastaa. Kuva: Aleksi Lehikoinen/Luomus