Ensimmäiset suorat todisteet eteläisen Afrikan jurakautisten laakiobasalttien pluumilähteestä

Ensimmäiset suorat todisteet eteläisen Afrikan jurakautisten laakiobasalttien pluumilähteestä

Valtavat magmapurkaukset ovat maapallon menneisyydessä aiheuttaneet maailmanlaajuisia sukupuuttoja ja ilmaston mullistuksia. Purkausten alkuperälle on ollut kaksi kilpailevaa selitysmallia. Suomalais-mosambikilainen tutkimusryhmä löysi kuitenkin avaintodisteen toisen teorian puolesta Afrikan muinaisen magmapurkauksen tapauksessa.

Julkaistu 26.8.2019

Kilpailevista teorioista toinen on pluumiteoria, jossa mullistuksen syy löytyy maan sisuksista kohoavista kuumista virtauksista, maapallon vaipan pluumeista. Toinen puolestaan painottaa maan pintaosien halkeamien merkitystä. Aikaisemmat tutkimukset ovat viitanneet eteläisen Afrikan Karoon kivisulien syntyneen lähinnä maapallon ylävaipassa, minkä lisäksi pluumimallin uskottavuus on kärsinyt sitä tukevien suorien todisteiden puutteesta.

Vuonna 2019 julkaistussa tutkimusartikkelissaan suomalais-mosambikilainen tutkimusryhmä kertoo löytäneensä primitiivisiä laavoja, jotka saattavat olla ensimmäinen suora todiste pluumiteorian puolesta. Uudet tulokset osoittavat, että myös syvän vaipan pluumi toimi magmojen lähteenä.