Joku kivi

Lajihavainnot laajaan käyttöön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus allekirjoittivat vuonna 2020 Luomuksen kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on tehostaa digitaalista tiedonjakoaja ja tiedon yhteiskäyttöä. Lajitiedon sujuva jakaminen parantaa edellytyksiä huomioida luonnon monimuotoisuus suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Julkaistu 25.5.2020

Valtionhallinnon organisaatiot jakavat jatkossa lajitietonsa Suomen Lajitietokeskuksen kautta, kun aikaisemmin tietoja on jaettu eri toimijoiden kesken monia kanavia pitkin. Kun lajitieto on avoimesti saatavissa, lajien esiintymät ja sopivien elinympäristöjen säilyttäminen voidaan ottaa entistä paremmin huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Yli sektorirajojen solmittu sopimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja edistyksellinen. Uudenlainen toimintamalli vaati kuitenkin pitkäjänteistä keskustelua ja yhteistä suunnittelua.