Villamammuttien sukupuutto – sopeutumien, muuttuvan ympäristön ja sattumusten summa?

Villamammuttien sukupuutto – sopeutumien, muuttuvan ympäristön ja sattumusten summa?

Luomuksen tutkijat ehdottivat isotooppimenetelmin tehdyn tutkimuksen pohjalta uutta selitystä jääkauden tunnuskuvallisimman eläimen, villamammutin, lopulliselle sukupuutolle. Syy mammutin häviämiselle on askarruttanut tutkijoita jo vuosikymmeniä.

Julkaistu 23.9.2019

Mammuttien sukupuuton syy on pysynyt pitkään arvoituksena, sillä viimeiset, Wrangelin saaren, mammutit näyttivät kadonneen vakaiden elinolosuhteiden keskeltä. Luomuksen johtamassa tutkimuksessa tarkasteltiin hiilen, typen, rikin ja strontiumin isotooppikoostumuksia saarelta kerätyssä mittavassa luuaineistossa. Vuonna 2019 julkaistu tutkimus sulkee pois ilmastonkehityksen vaikutuksesta tapahtuneet muutokset mammuttien ravintoekologiassa, ja viittaa sukupuuton syiden löytyvän äkillisistä vastoinkäymisistä, kuten juomaveden pilaantumisesta.